Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos

2016 metų tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį


2017 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį


2018 metų tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis


2019 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis


2019 metų tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. liepos 30 d. duomenis


2019 metų tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis


2020 metų veiklos ataskaita
2020 m. veiklos rezultatų ataskaita


2020 metų tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. liepos 30 d. duomenis


2020 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis


2020 metų tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis


2020 metų tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis


2020 metų veiklos ataskaita
2020 m. veiklos rezultatų ataskaita


2021 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis


2021 metų tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis


2022 metų veiklos ataskaita
2022 m. veiklos rezultatų ataskaita


2022 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis


Jei nematote nuorodos, jums reikia parsisiųsti