Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos

2016 metų tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį


2017 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį


2018 metų tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis


2019 metų tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis


2019 metų tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. liepos 30 d. duomenis

Jei nematote nuorodos, jums reikia parsisiųsti