BENDRASIS SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAS


greitoji medicinos pagalba, policija, gaisrinė- iškvietimas 112.