Dokumentai

Įstatai
Korupcijos prevencijos programa
Ekstremalios situacijos
Profilaktiniai tikrinimai, kainos

Kiti dokumentai

Planuojamų pirkimų suvestinės
Viešųjų pirkimų taisyklės
Informacija apie teikiamas paslaugas
Viešųjų pirkimų 2020 m. planas
Vidaus tvarkos taisyklės
Aiškinamasis raštas
VšĮ Rūdiškių PSPC struktūros schema ir pareigybių sąrašas
Darbo užmokestis

Veikla

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos

Viešosios įstaigos Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojŲ elgesio kodekso aprašas

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. Liepos 7 d. įsakymo nr. V-773 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija, į ką pacientas gali kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Všį Rūdiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Korupcijos prevencijos programas priemonių įgyvendinimo planas

Všį Rūdiškių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Korupcijos prevencijos programa 2016-2019 metams

įstaigos vadovo kreipimasis į pacientus

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas

Viešosios įstaigos Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Jei nematote nuorodos, jums reikia parsisiųsti