VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centro priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 
 VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, 2016 m.
Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, Eur)

Metinis vidurkis, Eur
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Administracija 960 917 937 969 946
Gydytojai 478 487 435 452 463
Slaugytojos 440 533 598 594 541
Kitas personalas 367 261 395 398 355
 
 VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, 2017 m.
Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, Eur)

Metinis vidurkis, Eur
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Administracija 969 990 988 732 919,75
Gydytojai 402 377 465 436 420,00
Slaugytojos 452 455 487 506 475,00
Kitas personalas 409 296 148 399 313,00
 
 VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras, 2018 m.
Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis, Eur)

Metinis vidurkis, Eur
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Administracija 723 692 692 0 0
Gydytojai 480 440 450 0 0
Slaugytojos 539 377 422 0 0
Kitas personalas 166 443 447 0 0